รับสร้างโรงงาน

88
รับสร้างโรงงาน

รับสร้างโรงงานทุกรูปแบบ

บริษัท วีเอ็นจี ไทย จำกัด เป็นบริษัทที่ ให้บริการอย่างครบวงจรในการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์ทำงานที่มากมาย และทีมงานที่เชียวชาญในด้านการสร้างโรงงานโดยตรง รับเหมาก่อสร้างโรงงาน ทุกรูปแบบ ได้อย่างเชี่ยวชานได้ผลงานตรงต่อเวลาที่กำหนด

รับสร้างโรงงาน

รับผิดชอบเสร็จตรงเวลา

VNGTHAI ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการออกแบบ และรับสร้างโรงงานทั่วประเทศโดยให้คำปรึกษาเรื่องขอใบอนุญาตก่อสร้างโรงงาน,ออกแบบโรงงาน,และดำเนินการสร้างโรงงาน จนกระทั่งวันเปิดโรงงาน พร้อมทั้งเสร็จตามเวลาที่กำหนดอีกด้วย มั่นใจได้ในความซื่อสัตย์ ไม่โกงวัสดุ ใช้วัสดุก่อสร้างโรงงานตามตกลงอย่างแน่นอน

รับสร้างโรงงาน

ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

ก่อสร้างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม พร้อมบริการประเมินราคาก่อสร้างโรงงานทุกรูปแบบ ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น คิดราคา ตามจริง ไม่เอาเปรียบ พร้อมแจงราคาอย่างละเอียดชัดเจน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของลูกค้า พร้อมทั้งทีมงานทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  ทำถูกต้องตามหลักวิศวกรรม รับสร้างโรงงานอย่างเเน่นอน

 บริษัท วีเอ็นจี ไทย จำกัด เป็นบริษัทรับสร้างโรงงาน ก่อสร้างได้ทุกรูปแบบ ทุก มาตรฐานอุตสาหกรรม ให้บริการอย่างครบวงจรในการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมตามลูกค้าต้องการ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มากมาย พร้อมผู้เชี่ยวชาญ ในด้านการสร้าง โรงงานโดยตรง งานเสร็จรวดเร็ว VNGTHAI รับสร้างโรงงาน  รับเหมาก่อสร้างอาคารโรงงานขนาดใหญ่   รับเหมาก่อสร้างโรงงานขนาดเล็ก  โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และ งบประมาณ ออกแบบโรงงาน  เขียนแบบ  ออกแบบ นำเสนอแบบร่างขั้นต้นและรายการวัสดุก่อสร้างให้กับลูกค้า และทำการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ตรงตามความพอใจของลูกค้า เพื่อทำการเขียนแบบอย่างละเอียดต่อไป

               VNGTHAI รับก่อสร้างโรงงาน  รับก่อสร้างโกดังสำเร็จรูป รับก่อสร้างคลังสินค้า และรองรับมาตรฐาน GMP/HACCP ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปีพุทธศักราช 2522 เราควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ในการก่อสร้าง เพื่อให้งานเป็นไปตาม มาตรฐานวิศวกรรม บริษัท วีเอ็นจี ไทยจำกัด รับเหมาก่อสร้างโรงงาน รับสร้างโกดัง สร้างคลังสินค้า และรับออกแบบสร้างโรงงาน สร้างโกดัง สร้างคลังสินค้า พร้อมยื่นขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน ยื่นขอใบอนุญาตอุตสาหกรรม ขอไฟฟ้า ขอน้ำประปา ขอหม้อแปลง  ไฟฟ้า มั่นใจได้ในความซื่อสัตย์ ไม่โกงวัสดุก่อสร้างโรงงาน รับผิดชอบเสร็จตรงตามเวลาแน่นอน

                VNGTHAI บริการรับสร้างอาคารโรงงานขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก รับสร้างโกดังสินค้า โรงงานสำเร็จรูป สร้างโรงงานพลาสติก สร้างโรงอาหาร สร้างโกดังโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป สร้างโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ บริการออกแบบงานระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบระบายน้ำเสีย ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบกำจัดฝุ่น ระบบปรับอากาศ ระบบปิดมาตรฐาน อย/GMP ระบบปิดมาตรฐาน อย/GMP HACCP

                VNGTHAI มีที่ปรึกษาโครงการ คอยให้คำแนะนำเบื้องต้น เกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงาน และประเมินราคาเบื้องต้น พร้อมระยะเวลาก่อสร้างแบบคร่าว ๆ โดยขั้นตอนนี้ ทางบริษัทจะไม่คิดค่าใช้จ่าย ใด ๆ ทั้งสิ้น โดยให้คำปรึกษาเรื่องขอใบอนุญาติอุตสาหกรรม และรองรับมาตรฐาน  GMP/ HACCP สร้างโรงงานตามงบประมาณที่กำหนดไว้ ว่าคุณต้องการโรงงานขนาดเท่าไหร่ โกดังขนาดพื้นที่เท่าไหร่ ราคาเท่าไหร่ บริษัทเราให้ลูกค้าเป็นผู้กำหนดเอง ลูกค้าจะไม่พบ กับปัญหา ผู้รับเหมาทิ้งงาน ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ส่งงานไม่ตรงตามกำหนด และไม่มีการรับประกันงาน อย่าง แน่นอน

                VNGTHAI เมื่อแบบก่อสร้างเสร็จ ทางบริษัทจะเริ่มทำการดำเนินการก่อสร้าง ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยระยะเวลาของการก่อสร้าง ทางบริษัทจะส่งช่างควบคุมงานเข้าประจำพื้นที่ก่อสร้างนั้น

เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปอย่างที่กำหนดไว้ ด้วยการประสานงานที่ดีของแต่ละทีมการก่อสร้าง จึงทำให้แผนงานของเราไม่มีการคลาดเคลื่อน แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 

                  VNGTHAI  บริการงานซ่อมแซมปรับปรุงโรงงานเก่าที่เสียหายให้กลับมาสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ของลูกค้า และคิดราคาตาม ความเป็นจริง  ไม่เอาเปรียบลูกค้า พร้อมแจงราคาอย่างละเอียดทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน สำคัญเสมอคือความจริงใจ ความไว้วางใจ และมิตรภาพที่ดี  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของลูกค้า  พร้อมบุคคลากรที่มีศักยภาพสูง ปฏิบัติขั้นตอน ตามหลักวิศวกรรม 

บริษัทรับสร้างโรงงาน  ด้วยความตั้งใจมีคุณภาพ  และความรับผิดชอบ  ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10  ปี และการทำงานที่เน้นคุณภาพอย่างแท้จริง 

รับสร้างโรงงาน

สาระสำคัญ

GMP คือ มาตรฐานการผลิตภัณฑ์ เป็นเกณฑ์ควบคุมการผลิต ตลอดจนกระบวนการควบคุมให้ปฏิบัติ

ตาม โครงการบริหารคุณภาพ ผลิตภัณฑ์แห่งรัฐ หรือชุมชนนั้นๆ เพื่อการวิจัย การผลิต การบริโภค และการประกอบการค้าที่ดีขึ้น รายการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบและปฏิบัติตาม แตกต่างกันบ้างในแต่ละชุมชน GMP เรียกว่า ระบบบริหารงานคุณภาพ เริ่มแรกนั้นให้เป็นกระบวนการควบคุมวัตถุ

มีพิษและวิธีการทางเภสัช

HACCP คือ มาตรฐาน ควบคุมดูแลปลอดภัยในการผลิตอาหาร การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ที่อาจปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ อันตรายทางชีวภาพ จุลินทรีย์ก่อโรค อันตรายทางเคมี และอันตรายทางกายภาพ การมีระบบตรวจติดตาม การแก้ไขและการทวนสอบวิธีการผลิตอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค 

                              

                บริษัท วีเอ็นจี ไทย จำกัด เหตูผลในการที่เราใช้บุคคลากรที่มีคุณภาพ มากความรู้  และ

ความสารถ มีประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงงาน อย่างเช่นสถาปนิก โดยสถาปนิก จะเป็นผู้เข้าใจมาตรฐานการก่อสร้างและเข้าใจถึงหน้าที่การใช้สอยของโรงงาน  เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ 

และ วางแผนในการก่อสร้างหรือเรียกว่างานสถาปัตยกรรม รวมไปถึงมีความรู้เกี่ยวกับวัสดุ ที่จะนำมา

เป็นส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้างโรงงาน สถาปนิก ของเรามีการศึกษาความรู้ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม ถึงจะสามารถทำงานในวิชาชีพสถาปนิกได้ 

บริษัทเราเน้นย้ำในเรื่องของผลงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน แข็งแรงทนทาน และรองรับมาตรฐานต่างๆได้ โดยใช้ทีมงานที่มีความรู้ในทุกสายงาน แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด VNGTHAI เพราะเรามุ่งมั่นที่จะเป็น บริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำในประเทศไทย