รับเหมาก่อสร้าง  บริษัท วีเอ็นจี ไทย จำกัด

บริษัท วีเอ็นจี ไทย จำกัด เป็นบริษัท รับเหมาก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นรับสร้างบ้านทุกรูปแบบ บ้านหรู บ้านแบบสไตล์โมเดิร์น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น และตามแบบที่ลูกค้าต้องการ การรับสร้างตึก 2 ชั้น 3 ชั้น และอาคารพานิชย์การออกแบบจำเป็นจะต้องระวังในเรื่องของ “เขตควบคุมอาคาร” ที่ต้องแบบร่นระยะระหว่าง ตัวอาคาร  และถนนตามที่กฏหมายกำหนด อาคารพานิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ ในการพานิชยกรรม หรืออาคารอื่นใด ที่ก่อสร้าง ห่าง จากถนนหรือทางสาธารณะไม่เกิน 20 เมตรโดยมีข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุม การก่อสร้าง พ.ศ.2522กำหนด ไว้ดังนี้ 

  1. บันไดอาคารพานิชย์ ต้องทำขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ช่วงหนึ่งสูงไม่เกิน 4 เมตร ลูกตั้งสูงไม่เกิน19 เซนติเมตร
  2. ความสูงของห้องขายสินค้า จากพื้นถึงเพดานไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร
  3. ตึกแถว ห้องแถว อาคารพานิชย์ ที่ได้ร่นแนวห่างจากเขตทางสาธารณะ ไม่เกิน 2 เมตร ท้องกันสาดชั้นแรก ต้องสูงจากระดับทางเท้า 3.25 เมตร
  4. ห้ามมิให้ปลูกสร้างอาคาร สูงกว่าระดับพื้นดินเกินสองเท่าจากผนังด้านหน้าของอาคาร จดแนวถนนฟากตรงข้าม
  5. ตึกแถว ห้องแถว อาคารพานิขย์ ที่ปลูกสร้างริมทางสาธารณะ ที่มีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากแนวถนนอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างแนวถนน สำหรับ ริมทางสาธารณะที่กว้าง 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจาก แนวถนนอย่างน้อย 2 เมตร
  6. ตึกแถวอาคารพานิชย์ ต้องมีช่องหน้าต่าง หรือประตูเปิดสู่ภายนอก ได้ไม่น้อยกว่า 20 ใน 100 ส่วนของพื้นที่อาคารทุกชั้น  เป็นต้น

 

            หลังจากนั้น คุณก็สามารถคำนวน เรา รับเหมาก่อสร้าง จากที่ดินของคุณว่าสามารถสร้างได้กี่ห้อง และมีความสูงกี่ชั้นรวมไปถึง สไตล์การตกแต่งที่ต้องการ โดยสามารถบอกข้อมูลเหล่านี้ได้ กับสถาปนิก เพื่อทำการเขียนแบบต่อไป

“WE BUILD YOUR DESIGN” บริษัท วีเอ็นจี ไทย จำกัด