รับเหมางาน  บริษัท วีเอ็นจี ไทย จำกัด

                      บริษัท วีเอ็นจี ไทย จำกัด เป็นบริษัท รับเหมางาน ออกแบบติดตั้งงานระบบอาคารทุกระบบ ไฟฟ้า  สุขาภิบาล ปรับอากาศ สัญญาณกันขโมย กล้องวงจรปิด  ลิฟท์ อย่างครบวงจร รับเหมางานระบบไฟฟ้า งานก่อสร้าง  ต่อเติม งานโครงสร้างเหล็ก งานรีโนเวท เฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายใน ทุกอย่าง รับเหมางานระบบไฟฟ้า ฝังผนัง เดินสายแลนด์ รับเหมางานเดินท่อประปา ท่อ Pvc ท่อน้ำดี  ท่อน้ำทิ้ง บริษัท วีเอ็นจี ไทย จำกัด เป็นบริษัท รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้า ด้วยช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ระดับมืออาชีพ ฝีมือปราณีต และเข้าใจงานเป็น อย่างดี  สามารถดำเนินงานระบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง ตามหลักวิชาการ

 • รับเหมางาน เดินสายไฟ
 • รับเหมางานออกแบบระบบไฟฟ้า
 • รับเหมางานระบบไฟฟ้าบ้าน
 • รับเหมางานระบบไฟฟ้าอาคาร
 • รับเหมางานระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • รับเหมางานระบบไฟฟ้าแรงสูง
 • รับเหมางานติดตั้งกล้องวงจรปิด
 • รับเหมางานออกแบบ ติดตั้งลิฟท์
 • รับเหมางานตกแต่งภายใน 
 • รับเหมางานเฟอร์นิเจอร์
 • รับเหมางานสัญญาณกันขโมย
 • ซ่อมแซมแก้ไขงาน ผู้รับเหมาทิ้งงาน หรือ แก้ไขระบบเก่าให้ดีกว่าเดิม

  

                     บริษัท วีเอ็นจี ไทย จำกัด รับปรึกษาและออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง รับสร้างโรงงาน รับเหมางาน ระบบไฟฟ้า ประปา กล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย จากทีมงานสถาปนิก มัณฑนาการ  และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ระดับมืออาชีพ และรับปรึกษา ออกแบบระบบไฟฟ้า ประปา บ้าน อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท วีเอ็นจี ไทย จำกัด มีนโยบายยึดมั่นในการบริการที่มีมาตรฐาน และการบริการที่รวดเร็ว ด้วยเทคนิคที่เป็นเลิศ ในราคายุติธรรม เพื่อตอบสนองความต้อง การของลูกค้า ตลอดจนถึง สร้างความมั่นใจ และความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

 

                     บริษัท วีเอ็นจี ไทย จำกัด จึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า สามารถตอบสนองความต้องการของ ลูกค้า ได้ครบถ้วนทุกรูปแบบ โดยการมุ่งเน้นให้เกิดความสะดวก  ประหยัด รวดเร็ว และพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยผลงานสร้างสรรค์จาก วีเอ็นจี ไทยจำกัด เพื่อพัฒนาสังคมไปด้วยกัน 555