CONTACT PHONE 081-56789-28
OPEN HOURS

Mon - Sat 8:00 - 18:00

ADDRESS

88/2 Village No. 1, Road Bang Bua Thong , Bang Bua Thong Nonthaburi

สร้างโรงงาน

Hits: 16

รับสร้างโรงงาน

บริษัท วีเอ็นจี ไทย จำกัด (VNGTHAI Co.,Ltd.)
ทุนจดทะเบียน บริษัท 10 ล้านบาท

โรงงาน

รับสร้างโรงงานทุกรูปแบบ

บริษัท วีเอ็นจี ไทย จำกัด เป็นบริษัทที่ ให้บริการอย่างครบวงจรในการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์ทำงานที่มากมาย และทีมงานที่เชียวชาญในด้านการสร้างโรงงานโดยตรง รับเหมาก่อสร้างโรงงาน ทุกรูปแบบ ได้อย่างเชี่ยวชานได้ผลงานตรงต่อเวลาที่กำหนด

โรงงาน3

รับผิดชอบเสร็จตรงเวลา

VNGTHAI ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการออกแบบ และรับสร้างโรงงานทั่วประเทศโดยให้คำปรึกษาเรื่องขอใบอนุญาตก่อสร้างโรงงาน,ออกแบบโรงงาน,และดำเนินการสร้างโรงงาน จนกระทั่งวันเปิดโรงงาน พร้อมทั้งเสร็จตามเวลาที่กำหนดอีกด้วย มั่นใจได้ในความซื่อสัตย์ ไม่โกงวัสดุ ใช้วัสดุก่อสร้างโรงงานตามตกลงอย่างแน่นอน

โรงงาน2

ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

ก่อสร้างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม พร้อมบริการประเมินราคาก่อสร้างโรงงานทุกรูปแบบ ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น คิดราคา ตามจริง ไม่เอาเปรียบ พร้อมแจงราคาอย่างละเอียดชัดเจน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของลูกค้า พร้อมทั้งทีมงานทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  ทำถูกต้องตามหลักวิศวกรรม รับสร้างโรงงานอย่างเเน่นอน

บริษัทรับสร้างโรงงาน VNGTHAI

ให้คำเเนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อสร้าง พื้นที่ใช้สอยและรูปแบบบ้าน การประเมินราคาเบื้องต้น ระยะเวลาก่อสร้างแบบคร่าว ๆ ข้อตกลงเรื่องการแบ่งงวดการชำระเงิน โดยขั้นตอนนี้ทางบริษัทจะไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น เสร็จจากสรุปตามความต้องได้และตกลงทำสัญญากันแล้ว บริษัทจะเริ่มการรวบรวมข้อมูลเเละทำเริ่มออกแบบเบื้องต้นหรือแก้ไขจากแบบที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด รวมทั้งทำการหาข้อมูลเรื่องข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกียวข้องอีกด้วย

นำเสนอแบบร่างขั้นต้นและรายการวัสดุก่อสร้างให้เจ้าของบ้าน และทำการปรับปรุงแก้ไขแบบ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น เช่น ต้องการขยายขนาดของห้อง หรือเพิ่มจำนวนห้อง หรือปรับเปลี่ยนวัสดุบางอย่าง เพื่อทำการเขียนแบบอย่างละเอียดต่อไป

เมื่อแบบก่อสร้างเสร็จ หร้อมได้รับการอนุมัติตกลงจากเจ้าของบ้านแล้ว ทางบริษัทจะทำการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารกับทางราชการ รวมถึงการขอน้ำประปา ไฟฟ้า เลขที่บ้าน แล้วเริ่มทำการก่อสร้าง โดยตลอดระยะเวลาของการก่อสร้าง บริษัทจะจัดส่งช่างควบคุมงานเข้าประจำพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมด้วยให้วิศวกรและสถาปนิกเข้าตรวจงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

เมื่อแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้รับการอนุมัติจากเจ้าของบ้านแล้ว ทางบริษัทจะเริ่มทำการดำเนินการก่อสร้าง ตามเเบบที่ลูกค้าต้องการ โดยระยะเวลาของการก่อสร้างทางบริษัทจะส่งช่างควบคุมงานเข้าประจำพื้นที่ก่อสร้างนั้น เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปอย่างที่กำหนดไว้

ผลงานก่อสร้างบางส่วน