งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย รัชดา

อัพเดทครั้งที่ 3
26 พฤศจิกายน 2563
อัพเดทงานก่อฉาบ

อัพเดทครั้งที่ 2
26 ตุลาคม 2563
อัพเดทงานมุงหลังคา 99 %

 

อัพเดทครั้งที่ 1
30 พฤษภาคม 2563
งานขนย้าย เตรียมรื้อถอนบ้านเดิม