งานก่อสร้างอาคารไปรษณีย์ภูเวียง จ.ขอนแก่น

อัพเดทครั้งที่ 6
17 ธันวาคม 2563
วางผังงาน เตรียมตอกเสาเข็มอาคาร

อัพเดทครั้งที่ 5
10 ธันวาคม 2563
เตรียมส่งงานงวดที่ 1

อัพเดทครั้งที่ 4
26 พฤศจิกายน 2563
งานคานคอดินรอบพื้นที่ เตรียมตอกเสาเข็ม

อัพเดทครั้งที่ 3
18 พฤศจิกายน 2563
งานคานคอดิน รั้ว


อัพเดทครั้งที่ 2
22 ตุลาคม 2563
เริ่มเตรียมงานฐานราก

อัพเดทครั้งที่ 1
6 ตุลาคม 2563
รื้อถอน เตรียมงานฐานราก