งานก่อสร้างอาคารไปรษณีย์ท่ายาง

 

อัพเดทครั้งที่ 7
24 กุมภาพันธ์ 2564
เตรียมงานคานคอดิน สำหรับก่อสร้างตอหม้อ

อัพเดทครั้ง 6
6 กุมภาพันธ์ 2564
ส่งมอบงานก่อสร้างอาคารไปรษณีย์ท่ายาง งวดที่ 1 ตอกเสาเข็มเสร็จสิ้น

 

อัพเดทครั้งที่ 5
29 มกราคม 2564
ตอกเสาเข็ม

อัพเดทครั้งที่ 4
11 มกราคม 2564
วางผังงาน เตรียมตอกเสาเข็ม

อัพเดทครั้งที่ 3
26 พฤศจิกายน 2563
เก็บกวาดทำความสะอาดเศษวัตถุ เตรียมสำหรับการก่อสร้าง อาคารไปรษณีย์ท่ายาง จ.เพชรบุรี

อัพเดทครั้งที่ 2
18 พฤศจิกายน 2563
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม เตรียมสำหรับการก่อสร้าง อาคารไปรษณีย์ท่ายาง จ.เพชรบุรี

อัพเดทครั้งที่ 1 

26 สิงหาคม 2563
ลงพื้นที่เตรียมสำรวจชั้นดิน อาคารไปรษณีย์ท่ายาง จ.เพชรบุรี