โครงการบ้านรัชดา พื้นที่ 440 ตรม อัพเดท งานก่อผนังและโครงหลังคา